Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos mokinių taryba

Nominacija: Metų mokinių taryba
Balsavimas sustabdytas. Balsų skaičius: 280
Balsavimo kriterijai ir taisyklės

Mokinių taryba atstovauja mokinių interesams, formuoja vieningą mokinių bendruomenę, sudaro sąlygas mokinių saviraiškai, ugdosi kūrybinius bei organizacinius sugebėjimus. Mokinių taryba teikia pasiūlymus mokyklos vadovams, mokytojams dėl ugdymo proceso tobulinimo, organizuoja pilietines akcijas, kultūrinius, šviečiamuosius, mokinių savarankiškumą, kūrybiškumą, iniciatyvumą skatinančius renginius mokyklos ir miesto bendruomenei. Mokinių tarybos iniciatyva gimnazijos mokiniai dalyvavo respublikinėse programose „Socialinis sufleris“, „Emocija +“, „Bendraamžių švietėjai“. Šios programos buvo skirtos mokinių savanorystei stiprinti, idėjų generavimui bei jų įgyvendinimui, tolerancijos, kritinio mąstymo ir kūrybiškumo ugdymui, emocinės aplinkos gerinimui. Sugrįžę iš seminarų mokiniai savo bendraamžiams pravedė 10 užsiėmimų apie tolerancijos bei kritinio mąstymo svarbą, emocinio intelekto ugdymą. Viena iš svarbių Mokinių tarybos iniciatyvų yra organizuojamos vadovų – mokytojų – mokinių – apskritojo stalo diskusijos, kurių metu aptariamos stipriosios ir tobulintinos gimnazijos ugdymo proceso sritys, numatytos konkrečios priemonės veiklai gerinti. Mokinių taryba visuomet atsižvelgia į mokinių nuomonę ir tarpininkauja sprendžiant iškilusias problemas su gimnazijos vadovais ir mokytojais. Mokinių taryba savo darbo patirtį skleidžia bendraudama su Alytaus miesto ir apskrities mokyklų mokinių tarybomis. Šių susitikimų metu mokiniai pasidalija gerosiomis praktikomis, tariasi, kaip tobulinti savo veiklą. Bendradarbiaudami ir kartu spręsdami iškilusias problemas mokiniai tobulina bendrąsias kompetencijas, įgyja komandinio darbo bei lyderystės įgūdžių. Vienas iš sėkmingiausių Mokinių tarybos organizuojamų renginių gimnazijoje yra „Vanagynas“, kurio metu įvertinama gimnazijos bendruomenės veikla, apdovanojami gimnazijos iniciatyvūs, bendruomeniški, kūrybiški mokytojai ir mokiniai. Ypatingo bendruomenės dėmesio visada sulaukia „Mokslų naktis“, Poezijos diena, Tolerancijos savaitė, muzikiniai penktadieniai, Šv. Valentino diena, Helovinas. Be to, mokinių taryba visuomet talkina gimnazijos mokytojams organizuojant tiek gimnazijos, tiek miesto bendruomenę buriančius renginius. Didžiausias Mokinių tarybos metų renginys yra Alytaus apskrities jaunimui skirtas dainų konkursas „AARVGDK“ . Šio renginio tikslas – puoselėti jaunimo saviraišką, skatinti atskleisti savo kūrybinius, meninius gebėjimus bei ugdytis pasitikėjimą savimi. Į šeštąjį konkursą šiais metais užsiregistravo net 25 atlikėjai, na, o vertinimo komisija šį renginį išskiria kaip itin profesionalią ir kokybišką jaunimo iniciatyvą.