Gintaras Rėpšas

Nominacija: Metų mokyklos prezidentas
Balsavimas sustabdytas. Balsų skaičius: 548
Balsavimo kriterijai ir taisyklės

Gintaras Rėpšas – Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos mokinių prezidentas. Gintaras Rėpšas – aktyvus, iniciatyvus, kūrybiškas Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos bendruomenės narys. Įgyvendindamas savo rinkiminį šūkį „Ne žodžiais, o darbais gimnaziją mylim!“, buvo puikiu pavyzdžiu gimnazistams, reprezentavo ugdymo įstaigą renginiuose, atstovavo gimnazijai šalies ir tarptautiniuose projektuose (NORDPLUS, ERASMUS+, Euroscola) skaitė pranešimus konferencijose. Baigdamas prezidento kadenciją turėtų didžiuotis savo nuveiktais darbais telkiant gimnazijos bendruomenę, bendraklasius, mokinių savivaldą. Būdamas nepapratai kūrybiškas, darbštus ir gabus daugeliui dalykų, per ketverius metus mūsų gimnazijoje nenustojo stebinti savo idėjomis, iniciatyvomis, renginių organizavimu. Savo lyderystę grindė atsakomybe, sąžiningumu, tolerancija, vadovavo demokratiškais principais. Aktyviai dalyvavo miesto ir šalies mokinių savivaldų veikloje, lankė gimnazijos neformaliojo švietimo užsiėmimus, 2016 m. tapo „Dainų dainelės“ laureatu. Visada būdamas renginių įkarštyje, puikiai suderino gerą mokymąsi su atsakingomis pareigomis: tai ir scenarijai, ir režisūra, ir choreografija, ir dekoracijos. O dar ir dainavo, šoko, vaidino, kūrė ir siuvo atlikėjams kostiumus. Viskas viename – veiklos neišmatuojamos. Gintaras – intelektualus, apsiskaitęs, giliai mąstantis, puikiai bendraujantis, turintis savo požiūrį gimnazistas. Tai pilietiškai subrendęs jaunas žmogus, kuriuo galima pasitikėti visose situacijose, jis tikrai vertas metų mokinių prezidento nominacijos.