Kristina Stučienė

Nominacija: Metų mokytojas
Balsavimas sustabdytas. Balsų skaičius: 627
Balsavimo kriterijai ir taisyklės

Lietuvių kalbos mokytoja Kristina mūsų gimnazijoje dirba nuo šių mokslo metų rugsėjo mėnesio, tačiau per šį laiką sugebėjo surasti kelią į visų mokinių širdis bei pakeisti požiūrį į savo dėstomą dalyką. Ji niekada neteisia savo mokinių, visada stengiasi įsigilinti į kiekvieno asmeninę situaciją, kasdien rašo laiškus mokiniams su palinkėjimais bei priminimais.

Mokytoja Kristina yra vienintelė mokytoja, kuri ugdo mumyse ne tik kasdienes vertybes, bet ir dvasines. Mes, mokiniai, jaučiame, kad jai iš tiesų nuoširdžiai rūpime. Dažnai atrodo, kad ji kartu su mumis išgyvena mūsų visus sunkumus ir džiaugsmus.