Lietuvos istorijos mylėtojų klubas

Nominacija: Metų būrelis
Balsavimas sustabdytas. Balsų skaičius: 40
Balsavimo kriterijai ir taisyklės

LIETUVOS ISTORIJOS MYLĖTOJŲ KLUBAS įkurtas 2017 m. rugsėjo mėn. Klubo prezidentas – Aleksandras Lisovskis, 6b kl. mokinys. Vadovė – Aušra Kvederaitienė, istorijos ME. Klubo veiklos kryptys: Organizacinė – slaptu balsavimu išrinktas prezidentas, savanoriai atstovai ryšiams su mokyklos bendruomene; sukurtas klubo herbas. Pažintinė – klubo nariai bendrų susitikimų metu ir individualiai domisi svarbiais Lietuvos istorijos, ypač Lietuvos 100–mečio laikotarpio, įvykiais ir asmenybėmis, lankosi (ir planuoja tai daryti toliau) miesto muziejuose. Paruošė teminius pristatymus mokyklos bendruomenei (fojė esančiuose televizorių ekranuose ir stenduose), pvz.: Lietuvos Konstitucijos 25 – mečiui, Dainavos kaimo 90 – mečiui, Kaunui – tarpukario Lietuvos Respublikos laikinajai sostinei, įvairioms gyvenimo Vasario 16 – osios Lietuvos Respublikoje sritims (aviacijai, kariuomenei, sportui, menui ir kt.), Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai – pristatymą ir viktorinos užduotis, padeda rengti konkursą mokyklos mokiniams „100 Lietuvos istorijos klausimų“, ruošia stendinius ir vaizdinius pristatymus, skirtus Tarptautinei Žmogaus teisių dienai ir Tarptautinei holokausto aukų atminimo dienai. Bendradarbiauja su Kauno Vinco Kudirkos bibliotekos Vaikų literatūros skyriumi. Dalyvavimas konkursuose – klubo komanda atstovavo mokyklą Kauno miesto mokyklų 7-8 kl. mokinių konkurse „ Vienuolika klausimų apie Kovo 11-ąją “. 7–8 klasių klubo nariai sudarė savo klasių komandas ir dalyvavo protų mūšiuose „Piliakalnių takais“ ir „LDK kovos ir diplomatija XIII – XV a.“.