Matas Streckis

Nominacija: Metų mokyklos prezidentas
Balsavimas sustabdytas. Balsų skaičius: 665
Balsavimo kriterijai ir taisyklės

Kauno „Saulės“ gimnazijos Mokinių Tarybos prezidentas Matas Streckis yra aktyvus ir stropus moksleivis, gerbiamas ir mylimas gimnazijos bendruomenės narių. Jis itin atsakingai žiūri į darbą, puoselėja gimnazijos bei šalies tradicijas. Ieškodamas problemų sprendimo būdų, siekia geriausio kompromiso, skatina toleranciją ir pagarbą kiekvienam, taiko aukščiausius sąžiningumo ir skaidrumo principus ir jais vadovaujasi, yra draugiškas su kiekvienu žmogumi. Matas skatina įsitraukti į aktyvų gimnazijos gyvenimą, jei net bendruomenės narys ir nepriklauso Mokinių Tarybai, skatina ir inicijuoja bendrus projektus su kitomis mokyklomis ir organizacijomis, siekia užtikrinti patį geriausią mikroklimatą gimnazijoje. Mato kadencijos metu gimnazijos Mokinių Taryba Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) 2017 m. rudenį pripažinta viena iš 3-jų pavyzdingiausių Lietuvoje. Mato vadovaujama Mokinių taryba organizuoja prasmingus ir populiarius renginius, dalyvauja projektuose, pvz., Mokytojų dienos šventė (http://kaunas.kasvyksta.lt/2017/10/05/mokslas-ir-it/gimnazija-mokytoju-diena-tapo-nasa-tyrimu-centru/), video klipų kūrybos konkursas „Mano gera mokykla“, kuriame laimėta 2-oji vieta (https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=PuG_UvmSulE), mokyklų mainai su kitomis Kauno miesto mokyklomis. Matas labai daug prisidėjo prie mokyklos emocinės aplinkos tobulinimo, inicijuodamas įvairias temines savaites („Šypsenos savaitę“, „Mandarinų savaitę“, „Meilės Lietuvai savaitę“) , kurių metų vyksta įvairios veiklos, taip pat prie jau tradicija tapusių „Saulės“ protmūšių, į kuriuos susirenka virš 100 dalyvių. Jis taip pat paskatino suorganizuoti apklausas dėl tradicinės gimnazijos uniformos komplekto papildymo, pertraukų laiko gimnazijoje, kurios surengtos atsižvelgiant į gimnazistų pageidavimus. Aktyviai dalyvauja Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) organizuojamuose „Delegatų klubuose“ ir LMS Vadovų klube. Be aktyvaus mokyklos reikalų tvarkymo Matas dar dainuoja gimnazijos chore „Akordas“, su kuriuo yra dalyvavęs Kauno miesto dainų šventėse, 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventėje „Tu mums viena“, įvairiuose konkursuose ir koncertuose, o šiemet su choro ansambliu dalyvavo ir II-ajame „Dainų dainelės“ etape. Jis taip pat groja saksofonu, nors muzikos mokykloje jau baigė fortepijono specialybę. Matas ne vien gimnazijos prezidentas – jis ir bičiulis, kuris visada pagelbės ištikus bėdai ir padės surasti geriausią išeitį, nebijantis kritikos „strėlių“ ir visada įsiklausantis į pastebėjimus, todėl ir yra vertas tapti „Metų mokyklos prezidentu“.