,,Mes esam ir būsim, ir eisim“

Nominacija: Metų projektas
Balsavimas sustabdytas. Balsų skaičius: 171
Balsavimo kriterijai ir taisyklės

Tai – tradicinis gimnazijos renginys, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti, kuris šiais mokslo metais įgavo pagreitį. Net 45 mokiniai bei jų tėvai atsiėmė apdovanojimus iš gimnazijos direktorės ir buvusių gimnazijos mokinių rankų. Mokiniai gavo ir simbolinius obuolius, kuriuose gyvena dvylika varpelių. Varpeliai suskamba tik rankose žmogaus, kuris yra doras, sąžiningas, mylintis, užjaučiantis, savo Tėvynės, savo gimtosios žemelės sūnus ar dukra. Prasmingi gimnazijos himno žodžiai ,,Mes esam ir būsim, ir eisim“ vienijo praeitį, dabartį ir ateitį.