Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija

Nominacija: Metų mokykla
Balsavimas sustabdytas. Balsų skaičius: 224
Balsavimo kriterijai ir taisyklės

Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazija yra vieta, kurioje kiekvienas randa sau vietą. Gimnazijos šūkis: „Negabių vaikų nėra!”, todėl daug dėmesio yra skiriama asmeniui. Čia, bendrose klasėse, mokosi 17 % mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių. Viena didžiausių gimnazijos stiprybių yra vertybinis ugdymas, kuris yra įgyvendinamas per katalikišką ugdymą, dvasines patirtis, organizuojamas mokinių stovyklas ir kasdienybę. Vertybinis ugdymas kuria šiltus bendruomenės santykius. Tik čia gali pamatyti mokinio ir budėtojos pokalbį apie gyvenimą, nuoširdžią pagalbą silpnesniam už save, direktorės ir mokinio apsikabinimą, tikrą mokinių savanorystę, sveikatos priežiūros specialistės rūpinimąsi ne tik mokinių sveikata, bet ir jų širdimis.