Renata Dudzinskienė

Nominacija: Metų mokytojas
Balsavimas sustabdytas. Balsų skaičius: 169
Balsavimo kriterijai ir taisyklės

Tai mokytoja, kurianti ugdymo aplinką vaikams, kurioje jie laimingi, saugūs, tobulėja ir skatinami artimi žmogiškieji ryšius. Mokytojos mokiniai aktyvūs Epistolinio rašinio, Meninio skaitymo konkursų nugalėtojai mieste, bei dalyviai respublikoje. Eilę metų organizuojanti dailyraščio konkursą mokykloje. Mokyklos muziejaus kuratorė, parodų, pilietinių akcijų organizatorė. Mokytojos vedamos inovatyvios pamokos pritraukia kolegialiam bendradarbiavimui.