Utenos Dauniškio gimnazija

Nominacija: Metų mokykla
Balsavimas sustabdytas. Balsų skaičius: 373
Balsavimo kriterijai ir taisyklės

2016 m. „Lietuvos Mokyklų Apdovanojimų” nugalėtoja grįžta atsinaujinusi ir patobulėjusi. Gimnazijoje pagausėjo akcijų skirtų pilietiškumo ugdymui, inovatyvių pamokų, konkursų bei renginių jaukios gimnazijos aplinkos kūrimui. Toliau nuosekliai ir produktyviai vykdomos „Sėkmės kiekvienam” klasių veiklos, t.y. pamokų metu didžiulis dėmesys skiriamas asmeniniams mokinio gebėjimams, jo rezultatų analizei bei aptarimui, siekiama užmegzti glaudų ryšį ne tik su mokiniais, bet ir jų tėvais, skatinamas dialogas tarp visos gimnazijos bendruomenės. Ši gimnazija naujoviška, šiuolaikiška bei pilietiška, ir tai vieni svarbiausių dalykų, kurių reikia skleistis mokinių kūrybiškumui, įspūdingų rezultatų siekimui bei optimistiško požiūrio į gyvenimą formavimui. Daugiau informacijos apie Utenos Dauniškio gimnaziją galite rasti https://www.dauniskis.utena.lm.lt/.