Utenos Dauniškio gimnazijos mokinių taryba

Nominacija: Metų mokinių taryba
Balsavimas sustabdytas. Balsų skaičius: 314
Balsavimo kriterijai ir taisyklės

Mokinių taryba – 2001 m. pradėjusi savo veiklą, jau 2005 m. tapo visuomenine, savarankiška, pelno nesiekiančia organizacija, kuri tuo pačiu yra ir juridinis asmuo, turintis finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą, antspaudą, savo simboliką, atsiskaitomąją sąskaitą. Mokinių tarybą sudaro 13 narių, kurie atstovauja 501 gimnazijos mokinį, taip pat vykdo apklausas, jų ataskaitas, artimai komunikuoja su administracija, kitais mokinių valdymo organais (klasių seniūnai, savanoriai ir t.t.). Gali didžiuotis kasmetiniu, klases suburiančiu ir konkuruoti skatinančiu renginiu „Chorų karai“, visai neseniai aprėpusiu visą Utenos miesto bendruomenę. Nuo 2016/2017 m.m. bendradarbiauja su Utenos Radiju. Šios partnerystės dėka gimnazija yra pirmoji Lietuvoje, galinti dalintis savo mokyklos aktualijomis, naujienomis, trumpai tariant, ji –  pirmoji pasiekusi informacijos sklaidą nacionaliniu lygmeniu.