Vilniaus r. Pagirių gimnazijos mokinių taryba

Nominacija: Metų mokinių taryba
Balsavimas sustabdytas. Balsų skaičius: 1068
Balsavimo kriterijai ir taisyklės

Mūsų, Vilniaus r. Pagirių gimnazijos mokinių savivalda – pati pačiausia. Visų pirma dėl to, kad ji yra moderni, inovatyvi, iniciatyvi, aktyvi, turinti atkaklius mokinius. Be to, jie yra labai draugiški ne tik tarpusavy, o ir su kitais mokyklos mokiniais, mokytojais, administracija ir visais darbuotojais, todėl jų dėka mokyklos bendruomenė pamažu tampa šeima. Visiems matoma Mokinių tarybos nenutrūkstanti veikla mokykloje ir už jos ribų. Jie stengiasi kuo įmanoma daugiau prisidėti prie įvairiausių akcijų, minėjimų, renginių. Nedaro jų bet kaip, stengiasi iš savęs išspausti kiek įmanoma daugiau ir padaryti geriausiai! Kasmetiniai mokinių tarybos organizuojami renginiai: Savaitė be patyčių, Tolerancijos savaitė, Kino vakarai, Naktis mokykloje, Kaziuko mugė, Lietuvos valstybinių švenčių minėjimai, įvairūs Kalėdų, Naujųjų metų ir Valentino dienos renginiai, netgi mokyklos bendruomenės garbės apdovanojimai. Į veiklas įtraukiami visi – nuo pirmoko iki dvyliktoko, o mokytojai patys reiškia norą ateiti į mokinių renginius. Ypatinga naujiena buvo „Moliūginė” – mugė, paremta Helovyno tema, pareikalavusi daug drąsos – sukviesti visą bendruomenę, sukėlusi daug abejonių, tačiau tikrai pavykusi! Šios mokinių tarybos dėka, ne tik mokyklos, bet ir gyvenvietės bendruomenė tapo artimesnė bei paslaugesnė, ji pradėjo atgyti. Ši mokinių taryba neapsiriboja vien tik renginiais: savivaldos nariai aktyviai prisideda prie ugdymo proceso organizavimo, dokumentų kūrimo ir analizės, įsitraukia į gimnazijos gyvenimą visu 100 procentu, o svarbiausia – turi glaudų ryšį su visa gimnazijos bendruomene. Daug šių mokinių atsidavimo gimnazijai, jų darbų galima pamatyti ir gimnazijos svetainėje bei FB puslapyje!