Taisyklės

 • Kiekvienais metais Lietuvos mokyklų apdovanojimams skelbiamos 10 nominacijų, į kurias galima siūlyti mokytojus, mokinių tarybas, būrelius, mokyklas, metų projektus, moksleivius ir kita, kas atitinka išdėstytus kriterijus (būtina paaiškinti nominanto pasirinkimą).
 • Registracija į nominacijas ir balsavimas vyks 2017 03 01 – 2017 03 19.
 • Nugalėtojai bus apdovanojami kovo 30 d. renginyje „Code the future“, kuris vyks Kaune, KTU „Santakos“ slėnyje (K. Baršausko g. 59).
 • Visa informacija bus skelbiama puslapyjemokyklu-apdovanojimai.lt. Jei turite klausimų, kreipkitės el. paštu moksleiviams@ktu.lt.
Nominavimas
 • Vienas asmuo gali registruoti kelis skirtingus projektus, moksleivius, mokytojus, būrelius ir kitas nominacijas.
 • Registruodami kiekvienai nominacijai pateikite trumpą aprašymą, kodėl jis (-i) vertas (-a) šios nominacijos, nominanto nuotrauką (-as) ir būtinai nurodykite mokyklos pavadinimą.
 • Apdovanojimams nominuoti gali visi Lietuvos Respublikos gyventojai.
Nugalėtojų išrinkimo eiga
 • Už jums patinkančius nominantus savo balsą galite atiduoti spausdami „Patinka“ mygtuką (angl. „Like“), esantį prie kiekvieno nominanto aprašymo. Šie paspaudimai puslapyje mokyklu-apdovanojimai.lt ir jūsų „Facebook“ paskyroje sinchronizuosis. Už patinkantį nominantą galite balsuoti tik vieną kartą – paspaudę „Patinka“ viename puslapyje, kitame puslapyje to padaryti nebegalėsite.
 • Kovo 19 d. balsavimas bus stabdomas. Kiekvienoje nominacijoje trys daugiausiai „Patinka“ balsų surinkę nominantai pateks į kitą etapą ir bus perduoti įvertinti kompetentingai komisijai. Kiekvienais metais komisiją sudaro skirtingi asmenys: Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS), KTU atstovai, verslo įmonių vadovai, švietimo organizacijų specialistai.
 • Visi komisijos nariai nuotoliniu būdu (t. y. internetu) įvertins nominantus ir suskirstys balus nuo 1 iki 3 kiekvienam iš trijų nominantų pagal nustatytus kriterijus. 3 balai skiriami, komisijos nario manymu, labiausiai vertam nominantui, 2 balai skiriami antrai vietai, 1 balas skiriamas trečiai vietai.
 • Daugiausiai „Patinka“ balsų internete surinkęs nominantas papildomai gaus 3 balus, antras 2 balus, trečias 1 balą.
 • Kovo 20 dieną trys kiekvienos apdovanojimų nominacijos nominantai, surinkę daugiausiai „Patinka“ balsų internete, bus informuojami ir kviečiami atvykti į apdovanojimų ceremoniją.
 • Nominacijų nugalėtojai bus skelbiami iškilmingo Lietuvos mokyklų apdovanojimų renginio „Code the future“
 • Visi Lietuvos mokyklų apdovanojimų nugalėtojai bus apdovanoti specialiomis Lietuvos mokyklų apdovanojimų statulėlėmis ir rėmėjų įsteigtomis dovanomis.
Nominacijų vertinimo kriterijai
 1. Metų Mokytojas
  • Mokyklos bendruomenę vienijančių vertybių diegimas, kuriant atvirą mokyklą, mokiniams sudarant lygias mokymosi ir socialines, pedagogines sąlygas.
  • Reguliarūs mokinių pasiekimai olimpiadose, konkursuose.
  • Ugdymo iniciatyvos ir projektai.
  • Pilietiškai aktyvi veikla – mokyklos bendruomenės narių skatinimas būti visuomeniškais.
  • Kūrybinga veikla ugdymo procese.
  • Pagalba kolegoms ir moksleiviams, bendradarbiavimo skatinimas.
  • Aktyvus ir kūrybiškas darbas mokyklos ir visuomeninėje veikloje.
 1. Metų Moksleivis
  • Solidarumo ir tolerancijos principais grįsta elgsena (gerbia kitų nuomonę, tolerantiškai vertina kitų mokyklos bendruomenės narių asmenines savybes ir elgseną).
  • Mokymosi pasiekimai (olimpiados, konkursai, kita).
  • Sporto ir / ar meno srities pasiekimai (miesto, Lietuvos, tarptautiniu mastu).
  • Dalyvavimas savanoriškose veiklose.
 1. Metų Mokykla
  • Novatoriškai pilietiškumą skatinanti mokyklos veikla (vykdyti renginiai, projektai).
  • Dalyvavimas šiuolaikinėse socialinėse akcijose, jų inicijavimas ir vykdymas.
  • Tolerancijos ir bendruomeniškumo skatinimas.
  • Lietuviškų tradicijų ir kultūros puoselėjimas mokykloje moderniais būdais.
 1. Metų projektas
  • Projekto lygis: tarptautinis, nacionalinis, regioninis, mokyklinis.
  • Projekto įtaka mokyklos bendruomenei.
  • Projekto įtaka visuomenei.
  • Pasiekti projekto rezultatai.
 1. Metų mokinių taryba
  • Drąsi, kūrybinga tarybos veikla (įvykdyti šiuolaikiniai ir didelio bendruomenės arba visuomenės įsitraukimo sulaukę projektai, suorganizuoti renginiai).
  • Pagalba kolegoms ir sėkmingas bendradarbiavimas su kitų mokyklų mokinių tarybomis.
  • Tolerancijos skatinimas mokykloje.
 1. Metų mokyklos prezidentas
  • Atsakingas savo, kaip mokyklos prezidento, pareigų vykdymas: veiklos įtaka mokyklos bendruomenei arba platesniu mastu.
  • Tolerancijos skatinimas mokyklos bendruomenėje.
  • Iniciatyvumas: renginių organizavimas, dalyvavimas projektuose ir kitokioje popamokinėje veikloje (įvardykite konkrečius renginius, veiklas).
  • Mokyklos vardo garsinimas visuomenėje.
  • Sąžiningumo principo (elgiasi dorai, teisingai, atvirai) laikymasis, esant sudėtingoms / nepatogioms aplinkybėms.
 1. Metų pagalbininkas (-ė) [pastaba: nominacijai gali būti siūlomas moksleivis, mokyklos darbuotojas, aktyvus tėvas/globėjas, padedantis kitiems bendruomenės nariams; skatinantis įsijungti į ugdymo veikas ir iniciatyvas]
  • Bendražmogiškųjų vertybių puoselėjimas.
  • Draugiškumu grįsta elgsena, bendruomeniškumo ir tolerancijos skatinimas mokyklos bendruomenėje.
  • Moksleivių visapusiško saugumo jausmo užtikrinimas ir pagalba moksleiviams.
  • Suteiktos pagalbos pobūdis.
 1. Metų būrelis
  • Dalyvavimas konkrečiuose renginiuose, konkursuose ir pan.
  • Gauti apdovanojimai už nuopelnus mokyklai, miestui ar visuomenei.
  • Vykdomų veiklų kūrybiškumas.
  • Gebėjimas pritraukti ir išlaikyti moksleivius, ypač tuos, kurie iki tol popamokine veikla nesidomėjo.
  • Būrelio įtaka ugdant įvairias mokinių savybes (kūrybiškumą, organizacinius gebėjimus ir kita.)
 1. Metų išradėjas
  • Sukonstruoto, išrasto prietaiso / metodo ir pan. sudėtingumas.
  • Moksleivio kūrybiškumas.
  • Išradimo (Prietaiso / metodo ir pan.) aktualumas.
  • Išradimo (Prietaiso / metodo ir ) praktinis pritaikomumas.
 1. Metų tvarumas
  • Renginiai / iniciatyvos / veiklos, skirtos atkreipti dėmesį į poveikio aplinkai, skurdo, lyčių lygybės, tautinių mažumų problemas.
  • Renginių / iniciatyvų / veiklų atitikimas pasauliniams darnaus vystymosi tikslams (http://www.globalgoals.org/).
  • Atsakingas ir efektyvus išteklių naudojimas mokykloje, klasėje, būrelyje.
  • Iniciatyvos ar veiklos tęstinumas.